Scoor met een 3-punten plan!

Gepubliceerd op 10 juni 2024 om 23:04

Misschien heb ik al wel meer dan 100 (marketing)plannen in mijn werkzame leven gezien of gemaakt. Zodoende ken ik ook wat valkuilen en succesfactoren. De grootste valkuil is dat er te veel “speerpunten” zijn. Probeer je maar eens op 10 punten tegelijk te focussen! Een andere valkuil is dat er één doel wordt geformuleerd met vervolgens nog eens 10 subdoelen. Grote kans dat je een paar subdoelen haalt. Maar het hoofddoel is vaak niet concreet of wordt verre van behaald. Mijn succesformule: het 3-punten plan!

 

Waarom werkt een 3-punten zo goed? En waarom geen 2 of 4? In dit blog geef ik een verklaring. Gebaseerd op ervaringen en theoretisch onderbouwd! De verklaring verdeel ik onder in een:

 1. Organisatorische verklaring
 2. Wetenschappelijke verklaring
 3. Historische verklaring

 

1. Het succes van een 3-punten plan – organisatorisch verklaard

Drie punten helpen keuzes te maken

Een goed plan brengt focus in je organisatie. Het maakt niet alleen duidelijk welke doelen je hoe wil bereiken, maar ook over wat je niet gaat doen. Het probleem van meer dan 3 punten is dat je onvoldoende focust. En je vergroot de kans dat je minder doelen haalt.

Als je plan uit minder dan 3 punten bestaat, bestaat het gevaar dat je doel/ activiteit/ speerpunt te algemeen wordt verwoord. Er is dan wederom onvoldoende focus. Ook zie ik vaak dat er dan alsnog 10 (of meer!) sub-punten worden geformuleerd.

 

Drie punten passen op een slide (met een plaatje!)

Het doel van ieder plan is om anderen hierin mee te krijgen. Ofwel voor goedkeuring of om ze actief mee te laten werken. Hoe dan ook, je wil dat iedereen je plan draagt en begrijpt. Hoe makkelijk is dat als het (slechts) uit drie punten bestaat en ook nog eens met een afbeelding wordt gevisualiseerd? En uit slechts één slide bestaat waar men ja tegen kan zeggen.

 

Drie punten zijn te onthouden

Lukt het jou om 10 punten te onthouden? Een 10-punten plan helpt niet bij het maken van dagelijkse keuzes en het stellen van prioriteiten. Een 3-punten plan wel. Ofwel, een 3-punten pan beklijft en dat is precies wat een plan nodig heeft.

 

2. Het succes van een 3-punten plan – wetenschappelijk verklaard

Wiskundig, natuurkundig & biologisch verklaard

Voor de duidelijkheid: ik heb het succes van een 3-punten plan niet wetenschappelijk onderzocht. Ik zie alleen een opvallende gelijkenis tussen het slagen van een plan (bestaande uit 3 punten) en een wetenschappelijk verschijnsel (bestaande uit 3 punten).

- Inhoud (wiskundig): lengte x breedte x hoogte

- Vuur (natuurkundig): brandstof x zuurstof x ontsteking

- Groei (biologisch): eten x drinken x zuurstof

 

Toeval of niet?

 

De succesformule

Er zijn boeken volgeschreven over waarom de ene reclame werkt en de andere niet. Voor mij bestaat de succesformule uit 3 punten:

 1. Bereik (omvang & relevantie)
 2. Boodschap (duidelijkheid & relevantie)
 3. Attentie (zichtbaarheid & stopkracht)

 

Ongetwijfeld weet je nog meer succesfactoren te bedenken, maar wees eerlijk: is dat geen variant van één van de hierboven genoemde punten?

 

Wetenschappelijk scoren

Om een exact doel of locatie te bepalen heb je 3 punten nodig: lengtegraad, breedtegraad en de hoogte. Misschien dat dit je nog niet overtuigd om een plan van 3-punten te maken. Laat je dan inspireren door een voetballer, boogschutter of darter. Om te scoren heb je 3 zaken nodig: hoogte, richting en snelheid.

 

3. Het succes van een 3-punten plan – historisch verklaard

 

“Alle goede dingen bestaan in 3-en”

Volgens Van Dale heeft dit spreekwoord mogelijk een juridische oorsprong. Hierbij slaan ‘dingen’ in het spreekwoord op rechtsgedingen (voeren van een procesrecht): vroeger waren soms drie rechtszittingen nodig om tot een beslissing te komen. Tegenwoordig wordt het spreekwoord voor allerlei zaken gebruikt. Misschien gebruik je het zelf ook wel eens?

 

Religieuze betekenis

Het getal drie heeft in veel samenlevingen een religieuze of culturele betekenis. Het getal komt terug in de drie-eenheid van de Vader, Zoon en de Heilige Geest in de christelijke traditie, in het Jodendom waarbij driemaal per dag gebeden wordt, de Drie Juwelen van het boeddhisme en nog vele andere aspecten van religie.

 

Het succes van 3: wiskundig verklaard

Pythagoras gaf een speciale (spirituele) betekenis aan het getal drie, volgens hem het perfecte getal dat een uiting is van het begin, het midden en het einde. Ook is het volgens de School van Pythagoras het meest edele getal. Het is namelijk het enige getal dat gelijk is aan de som van alle onderstaande termen (1 + 2 = 3), en het enige getal waarvan de som met die eronder gelijk is aan het product van hen en zichzelf (1 + 2 + 3 = 6 en 3 + 3 = 6). En ook de oude Romeinen hielden vast aan deze belangrijke waarde van het getal drie. Zij spraken van omne trinum perfectum, oftewel elk drievoud is perfect.

 

Jong geleerd is oud gedaan

Dat ik nu betoog dat je plan uit 3 punten moest bestaan, wist je eigenlijk al. Al van jongs af aan wordt het getal 3 in je brein geprent. Denk maar aan de drie biggetjes in het welbekende sprookje, de drie musketiers, de drie maaltijden op de dag, de drie primaire kleuren, de drie wensen aan een geest, K3, de drie apen die horen, zien en zwijgen, het feit dat we aftellen van of naar drie wanneer we iets simultaan proberen te doen… Goed, ik kan wel drie blogs lang uitweiden over hoe vaak drie wel niet voorkomt in ons leven. De kern is dat we niet kunnen ontkomen aan het getal drie, vaak met een positieve connotatie.

 

De rol van 3 in spreekwoorden

Een spreekwoord is een krachtige uitspraak gebaseerd op een volkswijsheid. Alle “goede dingen bestaan in 3-en” noemde ik al. Maar ook uit andere spreekwoorden blijkt de wijsheid van het getal 3:

 • Ieder dubbeltje drie keer omdraaien (aarzelen bij elke uitgave van geld)
 • Bezoek en vis blijven drie dagen fris (je moet gasten niet te lang laten logeren)
 • Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is paasei (één is onvoldoende, twee is beter, en drie is goed)
 • Driemaal is scheepsrecht (zaken lukken vaak bij een derde poging)
 • Een goeie vis moet drie keer zwemmen (in water, in boter of kookvocht en in wijn)

 

Die laatste is misschien niet echt een sterke onderbouwing van waarom een plan uit drie punten moet bestaan. Maar de wijsheid sprak me wel aan.

 

Ook geschikt voor internationale plannen!

Tot slot: de kracht van een 3-punten plan beperkt zich niet tot Nederland. Het Duits kent “Aller guten Dinge sind drei” en in het Frans spreekt men van “Toutes les bonnes choses sont au nombre de trois”. Het Engelse “All good things come in threes”. Doe er dus ook internationaal je voordeel mee. Zie je nog meer redenen waarom een goed plan uit 3 punten moet bestaan? Laat het me weten (in 3-voud graag)!

Reactie plaatsen

Reacties

Roeland Tameling
9 dagen geleden

Heel herkenbaar en ik pas het al een tijdje met veel plezier (en succes) toe. Geloof, hoop en liefde uit Leusden!